SSM:s vision är att utveckla Stockholmsregionens mest efterfrågade bostäder och vi har under några år utvecklat bostadsrätter för morgondagens stockholmare. Då många inom vår målgrupp kan tänka sig att hyra sin bostad istället för att köpa den, utökar vi vår affär med ett nytt affärsområde – hyresrätter för morgondagens stockholmare. Vår ambition är att bygga upp det nya affärsområdet och inom fyra år byggstarta 300 hyresrätter per år. För att kunna vara säkra på att boendet blir anpassat för vår målgrupp och får ”det lilla extra” har vi även för avsikt att förvalta hyresrätterna själva.

En bostad utformad för målgruppen
Vi bygger yteffektiva lägenheter, merparten ettor och tvåor, där en eller två personer kan leva och bo. Själva lägenheten har all funktion som finns i en större lägenhet men på mindre yta. Standarden är bra med prisvärda material och utrustning. Läget är citynära, mycket nära spårbunden kommunikation och målet är att det ska ta max 30 minuter från dörren in till city.

En hyra som morgondagens stockholmare har råd med
I vår affärsidé ligger att vi ska bygga utifrån kundernas behov och vi har därmed stor erfarenhet av att bygga mindre lägenheter och har effektiviserat lägenheterna i varje projekt. Vårt effektiviseringsarbete utgår från att vi på mindre yta ska kunna leverera mer funktion för våra kunder, något som ofta glöms bort i en bransch med fokus på kostnadsbesparingar som till och med kan leda till minskat kundvärde. I varje projekt tar vi lärdom av föregående projekt för att öka produktionseffektiviteten och vi väljer material och inredning med bra och prisvärd standard – allt för att vi vill hitta en hyresnivå som passar vår målgrupp.

Inbjudan till presentation och diskussion kring hyresrätter i Stockholm
Som ny aktör inom hyresrätter bjuder vi in alla kommuner i Stockholmsområdet som vill se en ny aktör på sin marknad att höra av sig till oss för en presentation och diskussion kring hur vi kan utveckla staden tillsammans.

För ytterligare information kontakta:
Mattias Roos, VD, 0706-185 199