Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB”) kommer att offentliggöra sin delårsrapport för januari-juni 2022 den 14 juli 2022 kl. 08:00 (CEST). SBB:s vd Ilija Batljan presenterar resultatet samma dag kl. 08:30 (CEST) via telefonkonferens och webcast.

Presentationen kommer att hållas på engelska och avslutas med en frågesession. Frågor kan ställas via telefon eller skriftligen via webcast-lösningen. Ingen förregistrering krävs.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig här: https://corporate.sbbnorden.se/sv/rapporter-och-presentationer/

Länk till webcast: https://tv.streamfabriken.com/samhallsbyggnadsbolaget-q2-2022

För att delta via telefon vänligen ring in på följande telefonnummer och ange PIN-kod 0675330#

SE: +46 8 505 163 86
UK: +44 203 198 4884
US: +1 412 317 6300

En inspelning av presentationen kommer att finnas tillgänglig i efterhand via webcastlänken.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marika Dimming.
Investor Relations, [email protected]