Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB”) kommer att offentliggöra sin delårsrapport för januari-mars 2020 den 27 april 2020 kl. 08:00 (CEST). SBB:s vd Ilija Batljan presenterar resultatet samma dag kl. 10:00 (CEST) via telefonkonferens och webcast.

Presentationen kommer att hållas på engelska och avslutas med en frågesession. Frågor kan ställas via telefon eller skriftligen via webcast-lösningen. Ingen förregistrering krävs.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig här: http://sbbnorden.se/investor-relations/rapporter/

Länk till webcast: https://tv.streamfabriken.com/samhallsbyggnadsbolaget-q1-2020

För att delta via telefon vänligen ring in på följande telefonnummer.

SE: +46 8 5055 8368
UK: +44 3333 00 9034
US: +1 833 526 8384

En inspelning av presentationen kommer att finnas tillgänglig i efterhand via webcastlänken.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Adrian Westman, Head of Investor Relations, 073 509 0400, [email protected]