Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB”) kommer att offentliggöra sin delårsrapport för januari-september 2020 den 3 november 2020 kl. 08:00 (CET). SBB:s vd Ilija Batljan presenterar resultatet samma dag kl. 10:00 (CET) via telefonkonferens och webcast.

Presentationen kommer att hållas på engelska och avslutas med en frågesession. Frågor kan ställas via telefon eller skriftligen via webcast-lösningen. Ingen förregistrering krävs.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig här: https://corporate.sbbnorden.se/sv/rapporter-och-presentationer/

Länk till webcast: https://tv.streamfabriken.com/samhallsbyggnadsbolaget-q3-2020

För att delta via telefon vänligen ring in på följande telefonnummer.

SE: +46 8 50 55 83 53
UK: +44 33 33 00 92 73
US: +1 83 38 23 05 89

En inspelning av presentationen kommer att finnas tillgänglig i efterhand via webcastlänken.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Adrian Westman
Head of Investor Relations
[email protected]