Idag påbörjas tillträde och inflyttning i bostadsprojektet West Side Solna med 252 bostadsrätter. West Side Solna, som är ett JV-projekt mellan SSM och Alecta, beräknas vara färdigställt i slutet av Q1 2020. För närvarande har 70 procent av bostadsköparna i projektet tecknat upplåtelseavtal i brf West Side Solna. Påbörjade tillträden ger en marginell resultateffekt för SSM under Q3 2019 och från och med Q1 2020 påverkas bolagets kassaflöde positivt.

Enligt vad som tidigare utlovats så påbörjas idag tillträde och inflyttning i det attraktiva och urbana bostadsprojektet West Side Solna med 252 bostadsrätter. Projektet, som har en Urban Score om 100 poäng, är centralt beläget vid tunnelbana, shopping och närhet till rekreation i gränslandet mellan Solna och Sundbyberg. Byggnaden är sex till åtta våningar hög och bostäderna består av ett till fyra rum och kök med en bostadsyta om 23 – 97 m2. 91 procent av bostäderna har en yta om 23 – 56 m2. De flesta av bostäderna har tillgång till en egen balkong och sociala ytor finns i form av gemensam terrass och utomhuspool. Inom projektet finns kommersiella ytor i syfte att förse föreningen med framtida inkomstkällor.

West Side Solna är ett JV-projekt mellan SSM och Alecta och kommer att vara färdigställt i sin helhet i slutet av Q1 2020. För närvarande har 178 upplåtelseavtal tecknats i brf West Side Solna, varav 109 stycken under 2019.

–   Det är med stor glädje som vi idag påbörjar inflyttningen i West Side Solna. Projektet erbjuder ett attraktivt boende i ett urbant område med utmärkta kommunikationer samtidigt som bostäderna är prisvärda, välplanerade och merparten har tillgång till egen balkong, säger Mattias Lundgren, interim VD SSM.

Påbörjade tillträden ger en marginell resultateffekt för SSM under Q3 2019 och från och med Q1 2020 påverkas bolagets kassaflöde positivt.
 

Denna information är sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september 2019 kl. 07:45 CEST.

För mer information vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- och IR-chef
Telefon: +46 (0)761 – 65 17 71
E-post: [email protected]
Twitter: @AnnCharlotteSSM
 

Om SSM Holding AB (publ)      
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 50 procent bostadsrätter samt 50 procent hyresrätter. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och vid slutet av juni 2019 fanns cirka 6 200 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com