Besked om tilldelning 

Besked om tilldelning sändes ut 16 och 17 juni. Om man ännu inte har fått tilldelningsbesked och har tecknat via förvaltare bör man kontakta sin förvaltare för ytterligare frågor. Om man har tecknat direkt via Remium kan man också kontakta Remium genom e-post [email protected].

Första handelsdag 

Första handelsdag för preferensaktierna och de nyemitterade stamaktierna kommer vara under den fredagen den 4 juli 2014.