Aktieägarna i Amasten Holding AB (publ), org.nr 556580-2526, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2015 klockan 10.00 hos Advokatfirman Delphi, Regeringsgatan 30-32 i Stockholm.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD Amasten Holding AB, Tel: 46 (0)70‐287 64 02, [email protected]