I pressmeddelande den 24 juni 2022 informerades om att Kåpan Pensioner köpt ägarlånen i Svenska Myndighetsbyggnader AB från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”)  med ambition att senast den 31 december 2022 köpa SBB:s andel om 50 procent i Svenska Myndighetsbyggnader AB.

Kåpan Pensioner utnyttjar idag sin option och köper SBB:s andel i Svenska Myndighetsbyggnader och blir därigenom 100 procentig ägare till bolaget den 21 november 2022. I samband med förvärvet byter Svenska Myndighetsbyggnader namn till Kåpan Fastigheter AB.

”Vi är stolta över att tillsammans ha skapat ett starkt bolag med fokus på fastigheter för en effektiv lokalförsörjning till statliga myndigheter. Det känns därför bra att Kåpan Pensioner utnyttjar sin option och att bolaget blir helägt av Kåpan Pensioner,” säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

”Kåpan Pensioner ser nu fram emot att äga och utveckla fastighetsbeståndet som för oss blir en bas och ett långsiktigt innehav i vår portfölj av olika fastighetsinvesteringar,” säger Marie Giertz, vVD och kapitalförvaltningschef på Kåpan Pensioner.

Kåpan Fastigheter AB äger, utvecklar och förvaltar fastigheter med i huvudsak statliga myndigheter som kunder. Värdet på innehavet uppgår till ca 16 miljarder kr och bolagets fokus är att erbjuda hyresgästerna en effektiv lokalförsörjning. Kåpan Pensioners uppdrag är att förvalta kollektivavtalad tjänstepension för den som är eller har varit statligt anställd. VD för Kåpan Fastigheter är Cecilia Vestin. Mer information om Kåpan Fastigheter finns på kapanfastigheter.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ilija Batljan, VD och grundare, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected], tel +46705183967
Marie Giertz, vVD och kapitalförvaltningschef, Kåpan Pensioner, [email protected], tel +46702918332
Cecilia Vestin, VD, Kåpan Fastigheter, [email protected]
, tel +46760389115