Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB” eller ”Bolaget”) har noterat att Viceroy Research (”Viceroy”) har publicerat ett uppföljande brev på den blankarrapport som innehåller falska och missledande beskrivningar och analyser som delgavs marknaden i februari. SBB kommer inte att bevärdiga Viceroy med ett ytterligare formellt svar. SBB välkomnar investerare att kontakta Bolaget direkt vid eventuella frågeställningar.

SBB publicerade den 23 februari 2022 en grundlig redogörelse avseende Viceroys blankarrapport. Den fullständiga redogörelsen finns här (PDF på engelska):
https://corporate.sbbnorden.se/sv/wp-content/uploads/sites/3/2022/02/sbb-uppdatering-avseende-viceroy-rapporten-om-samhallsbyggnadsbolaget-i-norden-ab-publ-220223.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marika Dimming. Investeringsrelationer, [email protected]