Vid den extra bolagsstämman i Hemfosa Fastigheter AB idag, den 19 februari 2020, valdes en ny styrelse och ny styrelseordförande.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och valde Ilija Batljan, Oscar Lekander, Eva-Lotta Stridh och Lars Thagesson till nya styrelseledamöter med Ilija Batljan som ny styrelseordförande för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Den extra bolagsstämman sammankallades på begäran av aktieägaren Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) som representerade cirka 91,2 procent av antalet utestående aktier och cirka 91,6 procent av rösterna i Hemfosa per dagen för utfärdandet av kallelsen. 

 

 

 

 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Peter Anderson, CFO, [email protected], mobil +46 70 690 65 75