Aktieägarna i SSM Holding AB (publ) samlades tisdagen den 5 november 2019 i Stockholm för en extra bolagsstämma.

SSM:s extra bolagsstämma beslutade i enlighet med valberedningens förslag om att utöka till åtta styrelseledamöter utan några suppleanter samt att välja Peter Wågström till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Peter Wågström är civilingenjör från KTH och har lång erfarenhet från ledande befattningar inom bygg- och fastighetssektorn. Peter har under perioden 2004 till och med 2017 varit verksam inom NCC, under 2011 till 2017 som VD och koncernchef och dessförinnan som affärsområdeschef för NCC Housing (Bonava) och NCC Property Development. Peter har idag ett antal styrelseuppdrag, bland annat styrelseledamot i noterade Eastnine, Amasten (First North) samt onoterade Arlandastad Holding.

Vidare beslutade stämman att Peter Wågström ska erhålla styrelsearvode, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd fram till årsstämman 2020, i enlighet med den arvodesnivå för styrelseledamöter som beslutades av årsstämman 2019.

Efter den extra bolagsstämman består styrelsen av Anders Janson (ordförande), Bo Andersson, Per Berggren, Sheila Florell, Ulf Morelius, Ulf Sjöstrand, Jonas Wikström och Peter Wågström.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- och IR-chef
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post: [email protected]
@AnnCharlotteSSM

Om SSM Holding AB (publ)      
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och per sista juni 2019 finns cirka 6 200 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 6 april 2017.
www.ssmlivinggroup.com