Krister Karlsson har utsetts till ny operativ chef (COO) på Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ). Krister efterträder Oscar Lekander som lämnar ledningsgruppen. Oscar kommer fortsättningsvis att arbeta med att slutföra transaktioner och särskilda projekt. 

Krister Karlsson är idag Chef Projekt- och Fastighetsutveckling. Tidigare var Krister Chef Plan- och Fastighetsutveckling hos Rikshem AB och Regionchef Baltikum, Projektchef Sverige samt Fastighetsutvecklare på NCC.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 september 2022 kl. 08:00 CET.