Lennart Sten tillträder som senior rådgivare till styrelsen i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") den 1 februari 2024.

”Jag ser fram emot att arbeta med teamet på SBB och långsiktigt bidra till att stärka SBB:s position som en ledande nordisk aktör inom samhällsfastigheter”, säger Lennart Sten.

”Lennart Stens gedigna erfarenhet och breda internationella nätverk kommer att vara mycket värdefullt i genomförandet av bolagets strategi. Med Lennarts stöd stärks styrelsens förmåga att stötta ledningen i arbetet med att stärka bolagets finansiella ställning”, säger Lennart Schuss, SBB:s styrelseordförande.

Lennart Sten har lång erfarenhet av ledarskap och värdeskapande från den europeiska fastighetsmarknaden. Lennart har tidigare varit vd och styrelseordförande för flera bolag samt Europachef för GE Real Estate och vd för Fabege. Han kommer senast från positionen som vd och grundare för Svenska Handelsfastigheter. Lennart är styrelseordförande i det på Londonbörsen noterade CLS Holdings samt Klarabo, samt styrelseledamot i Interogo Holding inom IKEA-sfären. Han var tidigare ordförande för Fastighetsägarna Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lennart Schuss, styrelseordförande, [email protected], [email protected]

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.