Amasten Fastighets AB (publ) (”Amasten”) fullföljde den 15 december 2020 sitt uppköps-erbjudande till aktieägarna i SSM och förvärvade 97,5 procent av aktierna och rösterna i SSM. Amastens förvärv av aktierna i SSM utgör en ägarförändring enligt villkoren för SSMs utestående obligationer. SSM har tidigare kommunicerat bolagets avsikt att återbetala bolagets utestående obligationer om 225,0 MSEK i sin helhet den 8 januari 2021. Obligationerna kommer därför inte att noteras vid Nasdaq First North som tidigare aviserats.

Den 8 december 2020 utnyttjade SSM sin rättighet att frivilligt lösa in bolagets utestående obligationer (ISIN SE0008040893) (”Obligationerna”) i sin helhet i enlighet med obligationsvillkoren (”Inlösen”) och inlösen kommer ske den 8 januari 2021 (”Inlösendagen”). Obligationerna och upplupen men icke betald ränta kommer återbetalas till fullo på Inlösendagen.

Följaktligen så kommer inget datum för återköp i enlighet med klausul 11.4 (Mandatory repurchase due to a Change of Control Event or a Listing Failure (put option)) i obligationsvillkoren att meddelas då Inlösen kommer ske innan återköp i enlighet med klausul 11.4 (Mandatory repurchase due to a Change of Control Event or a Listing Failure (put option)) i obligationsvillkoren kan genomföras.

Med anledning av Inlösen har SSM beslutat att inte notera Obligationerna vid Nasdaq First North såsom kommunicerat den 28 oktober 2020.
 

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson

Kommunikations- & IR-chef
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)761-65 17 71

 
Om SSM Holding AB
SSM utvecklar och producerar ytsmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och per 30 september 2020 finns cirka 4 300 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 6 april 2017.
www.ssmlivinggroup.com