Som indikerats i senaste bokslutsrapporten och som ett led i fokuseringen av Morphic så har dotterblaget Helbio varit föremål för avyttring. Bolaget, som har 9 anställda, bedriver en konsulterande verksamhet när det gäller produktion av vätgas.

Försäljningen är nu formellt klar och innebär att Morphic avyttrar samtliga aktier i Helbio Holding SA. Som tidigare indikerats så är den koncernmässiga resultateffekten försumbar. Köpare är Blake Service Ltd.

Affären bedöms sänka koncernens kostnader med ca 5- 10 mkr/år.