I syfte att utvärdera olika former för industriell samverkan har bolagen tecknat ett samarbetsavtal. Saab strävar efter att i samband med företagets försäljning runt om i världen erbjuda industriell expansion inom området miljö- och energiteknik. Morphic är på väg in i en omfattande kommersialisering av sina olika produkter inom vindkraft, biogassystem och bränsleceller och strävar efter industriell samverkan med större företag för att snabbare öka försäljningen av de nya produkterna. Saab och Morphic ser goda möjligheter till synergieffekter i ett flertal länder, och har därför påbörjat ett samarbete för att utvärdera dessa.