Morphic köper intressebolaget Sercomo AB

Morphic Technologies AB rekryterar de båda anställda på intressebolaget
Sercomo AB och övertar samtidigt resterande 80 procent av bolaget för
500 000 kr. Morphic äger sedan tidigare 20 procent av Sercomo vars
verksamhet och know-how inom avancerad reglerteknik i sin helhet nu
övergår till Morphic Technologies.

Kärnan i Morphics teknik är bolagets uppfinning av en ny hydraulisk
ventil som möjliggör unik precisionsstyrning av stora krafter under
snabba tidsförlopp. Under Morphics arbete med att utveckla
ventilsystemet har Sercomo försett bolaget med unika lösningar inom styr-
och reglerteknik i form av nyutvecklade sensorer och elektroniksystem.

Sercomos verksamhet och tekniklösningar har visat sig vara helt
avgörande för ventilens unika funktion och finns dessutom inte att
tillgå på den öppna marknaden. Genom övertagandet avser Morphic att
försäkra sig om att ha tillgång till Sercomos know-how och produkter.
Rekryteringen innebär samtidigt en förstärkning av Morphics
ledningsgrupp inom teknikutveckling och marknadsföring.

Aktierna i Sercomo AB säljs av privatpersonerna Anders Dahlberg, Mikael
Eriksson, och Jonas Hallström samt holdingbolaget Goldnos AB.
Köpeskillingen är baserad på en oberoende värdering gjord av en större
internationell revisionsfirma.

Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av:
– Peter Heidlund, styrelseordföranden Morphic Technologies, 031-
7045865, [email protected]
– Jonas Hallström, VD Sercomo AB, 031-246790, [email protected]

Detta är Morphic Technologies AB (www.morphic.se)

Morphic Technologies är ett svenskt industriföretag som utvecklar och
etablerar en ny, rationell och miljövänlig produktionsteknik för
precisionstillverkning av komponenter. Morphic Technologies har
verksamhet i Göteborg och Karlskoga.

Bolagets B-aktie är noterad på Göteborgs OTC-lista och handlas på
sedvanligt vis via banker eller fondkommissionärer. Kursutvecklingen kan
följas i dagstidningar som Dagens Industri, DN eller GöteborgsPosten.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/04/20020304BIT00230/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/04/20020304BIT00230/wkr0002.pdf