Morphic noteras på Nya Marknaden efter fulltecknad nyemission

Morphic har beslutat att notera bolagets aktie på Stockholmsbörsens
handelsplats Nya Marknaden från och med den 1 september 2004. Bolaget
har valt att engagera Erik Penser Fondkommission AB som sponsor på Nya
Marknaden.

Det ökade marknadsintresset för Morphics teknologi som en följd av
National Machinery´s påbörjade försäljningsaktiviteter innebär
förbättrade förutsättningar för bolagets affärsutveckling. I syfte att
förbereda bolaget och nå målsättningen att noteras på O-listan väljer
Morphic att byta från Göteborgslistan till Stockholmsbörsens
handelsplats Nya Marknaden. Bytet innebär därmed att bolagets aktie
kommer att handlas med samma system som de övriga bolagen på
Stockholmsbörsen vilket anses förbättra aktiens tillgänglighet och
informationen kring kursutvecklingen. Morphic har valt att engagera Erik
Penser Fondkommission som sponsor på Nya Marknaden och första
handelsdagen på Nya Marknaden blir onsdagen 1 september 2004.

I syfte att stärka ägarskapet inom Morphic inför bytet till Nya
Marknaden har styrelsen valt att utnyttja det resterande mandatet om
nyemission från den ordinarie bolagsstämman 2003. Styrelsen har i beslut
valt att nyemittera och rikta 4 260 000 B-aktier till kursen 1,80 kr
till investmentbolaget Mariegården Investment AB och dess aktieägare.
Utöver B-aktierna övertar Mariegården även 800 000 A-aktier från
bolagets grundare. Mariegården har i aktieägaravtal förbundit sig att
under två år ge grundarna en förköpsrätt av samtliga förvärvade B-
aktier. Det totalt antal aktier i Morphic efter nyemissionen uppgår till
59 676 839 st varav 10 000 000 är A-aktier. Nyemissionen tillför Morphic
7,67 Mkr efter emissionskostnader.

Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av:
Hans Edstedt, Erik Penser Fondkommission, 08-4638025,
[email protected]

Peter Heidlund, VD i Morphic Technologies, 031-7045865,
[email protected]

Detta är Morphic Technologies AB (www.morphic.se)
Morphic Technologies är ett svenskt industriföretag som erbjuder en
teknik som gör det möjligt att massproducera kvalitetskomponenter
snabbare, billigare och miljövänligare än vad som hittills varit
möjligt. Morphic Technologies har verksamhet i Göteborg och Karlskoga.
Bolagets B-aktie är noterad på Göteborgs OTC-lista och handlas på
sedvanligt vis via banker eller fondkommissionärer. Kursutvecklingen kan
följas i dagstidningar som Dagens Industri, DN eller GöteborgsPosten.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/23/20040623BIT00040/wkr0001.pdf