Morphic har rekryterat Håkan Wallin som ny CFO för koncernen och efterträder Jan Johansson. Håkan Wallin kommer att ingå i koncernledningen och rapporterar direkt till Jonas Eklind, VD och koncernchef.

Håkan Wallin kommer närmast från en position som VD för Libertas Capital Nordic AB, en global investmentbank med huvudkontor i London verksamt inom Corporate Finance med fokus på branscherna energi, teknologi, medicin och råvaror. Innan dess var Håkan partner på investmentbanken ABG Sundal Collier, Corporate Finance, med bland annat ansvar för sektorn Life Science.

Håkan Wallin, född 1962, är utbildad civilekonom vid Stockholms universitet och är certifierad finansanalytiker vid Handelshögskolan i Stockholm. Under 1990-talet arbetade han i olika chefspositioner inom redovisning, strategi och Corporate Finance på de två internationella revisionsfirmorna Arthur Andersen och Ernst & Young, innan han började på ABG Sundal Collier år 2000.

”Håkan Wallin har en bred och gedigen internationell erfarenhet av bland annat redovisning, förvärv, fusioner och finansiering från flera olika branscher. Nu när vi ska renodla verksamheten, fokusera på lönsamhet och samtidigt expandera på flera olika geografiska marknader inom våra tre kärnverksamheter är den kravprofil Wallin besitter nödvändig”, säger Jonas Eklind, VD och koncernchef för Morphic Technologies AB.

Håkan Wallin tillträder sin tjänst med omedelbar verkan. Morphics nuvarande CFO, Jan Johansson, som har valt att sluta av personliga skäl, kommer att arbeta kvar inom koncernen under sin uppsägningstid.

För mer information, kontakta gärna:
Johannes Falk, IR-chef, Morphic Technologies AB
Tel: 070-676 73 93, e-mail: [email protected]