Morphic Technologies inleder samarbete med Volvo beträffande
bränsleceller

Volvo Technology Transfer AB köper 10 procent av aktierna i Morphic
Technologies AB. Bolagen ingår därmed ett strategiskt partnerskap för
att utveckla gemensamma affärsintressen relaterade till bränsleceller.
Bolagens målsättning är att utnyttja Morphic Technologies patent och
teknik för bl a produktion av olika bränslecellselement.

Bränslecellstekniken bedöms ha en stor framtida potential inom en rad
områden, initialt bl a avseende energiaggregat för elproduktion i olika
mindre kraftanläggningar men i en framtid även för fordonsmotorer. En av
förutsättningarna för att bränsleceller skall nå marknadsacceptans är
att de bipolära plattor som bränslecellerna är uppbyggda av, kan
tillverkas på ett mer rationellt och kostnadseffektivt sätt. Plattorna
utgör idag en väsentlig del av kostnaden vid tillverkning av
bränslecellssystem. Morphic Technologies har patent på en metod för
tillverkning av sådana plattor, och företagets teknik förväntas kunna
sänka tillverkningskostnaden drastiskt.

– Samarbetet är en milstolpe i Morphics utveckling och ytterligare en
bekräftelse på att omvärlden tror på vår teknik, säger Peter Heidlund,
styrelseordförande i Morphic Technologies.

Volvo Technology Transfer AB kommer att inneha 10 procent av aktierna i
Morphic Technologies. Aktierna köps av bolagets grundare, som använder
hela köpeskillingen för inlösen av optioner. Därigenom tillförs Morphic
Technologies hela beloppet på 5,5 Mkr. Volvo har även för avsikt att
engagera sig i Morphic Technologies styrelse.

Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av:

– Peter Heidlund, styrelseordföranden Morphic Technologies, 031-
7045865, [email protected]
– Anders Brännström, VD Volvo Technology Transfer, 031-669160,
[email protected]

Detta är Morphic Technologies AB (www.morphic.se)

Morphic Technologies är ett svenskt verkstadsföretag som utvecklar och
etablerar en ny, rationell och miljövänlig produktionsteknik för
precisionstillverkning av komponenter. Morphic Technologies har
verksamhet i Göteborg och Karlskoga.

Bolagets B-aktie och tekningsoption TO2 är noterad på Göteborgs OTC-
lista och handlas på sedvanligt vis via banker eller fondkommissionärer.
Kursutvecklingen kan följas i dagstidningar som Dagens Industri, DN
eller GöteborgsPosten.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/30/20020130BIT00970/bit0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/30/20020130BIT00970/bit0001.pdf