Morphic har tecknat ett samarbetsavtal med en världsledande tillverkare av värmeväxlare för utvärdering av Morphics produktion inom det helägda dotterbolaget Cell Impact AB i Karlskoga.

Under 2005 säkerställde Morphic sin egenutvecklade produktionsteknik för flödesplattor till bränsleceller. Arbetet ledde till en rad internationella kontakter med betydande intresse för fördjupat samarbete. Det nu tecknade avtalet med en världsledande tillverkare av värmeväxlare syftar till att utreda möjligheterna att använda den utvecklade produktionstekniken vid framställning av värmeväxlare.

Avtalet innebär att bolagen gemensamt utvärderar tekniska och kommersiella fördelar i den produktionsanläggning som Cell Impact nu sätter i drift i Karlskoga. Efter genomförd undersökning förväntas kunden ha goda förutsättningar att nå omfattande leveransavtal med Morphics dotterbolag Cell Impact AB. Kunden har av konkurrensskäl avböjt offentliggörande av ytterligare information kring avtalet.

”Vi ser samarbetsavtalet som bekräftelse på att vår teknologi har förutsättningar att användas såväl inom den expanderande bränslecellsmarknaden som inom den redan etablerade marknaden för värmeväxlare” säger Peter Heidlund, koncernchef i Morphic Technologies AB.