Med anledning av genomförandet av transaktionen mellan Morphic och Amasten kommer Morphic att publicera sin bokslutskommuniké för fjärde kvartalet strax före börsens öppning den 18 januari.

För ytterligare information, kontakta:

Mattias Klintemar, VD i Morphic Technologies, +46 70 932 64 67,
[email protected]

eller

Jan Rynning, Ordförande i Morphic Technologies, + 46 70 351 00 05
[email protected]

Morphic Technologies’ B shares is listed on the OMX Nordic Exchange since March 4, 2008.