Civilekonom Björn Konradsen har utsetts till ny finanschef i Morphic Technologies AB. Konradsen tillträder tjänsten i april.

Finanschefen kommer att ansvara för ekonomi- och finansstyrning, lönsamhetsarbete med mera, medan nuvarande ekonomichef behåller ansvaret för koncernens redovisning.

”Tillskottet av en finanschef kommer att effektivisera arbetet på ekonomiavdelningen. Att vi nu har både en ekonomichef i Helena Nilsson och en finanschef är en nödvändighet för att säkerställa vårt mål att under lönsamhet omsätta 2 Mdr under 2008/09”, säger Jonas Eklind, koncernchef i Morphic Technologies AB.

Konradsen arbetar idag som CFO för verkstadsföretaget Bharat Forge Kilsta AB samt dotterbolaget Bharat Forge Scottish Stampings Ltd. Bolagen har tillsammans 580 anställda och en omsättning på cirka 1400 MSEK. Björn Konradsen tillägger: ”Jag tror att mina erfarenheter av ekonomiska styrsystem, lönsamhetsarbete, verksamhetsförändring och strategiarbete kan komma att bidra till en snabb och kostnadseffektiv utveckling av Morphic koncernen”.

Björn Konradsen är född 1967 och är utbildad civilekonom vid högskolan i Karlstad.