Anders Janson utses till ny ordförande i SSM Holding AB (publ) och tar vid årsskiftet över ansvaret från tidigare styrelseordförande Ulf Morelius.

Styrelsen kommer att bestå av:

Anders Janson – Styrelseordförande

Peri Kuldkepp – Ledamot

Christofer Sjöstrand – Ledamot

Även företagets Advisory Board får en ny medlem. Det är Jonas Wikström som kommer att ersätta Erik Olsson. Jonas har en bakgrund som förvaltare och analytiker och kommer närmast från en tjänst som chef för Catella Nordic Long Short Equity fond och Catella Hedgefond.

För ytterligare information kontakta:

Mattias Roos, VD, tel. 0706-185 199