Morphic Technologies dotterbolag Cell Impact har fått en order på komponenttillverkning av en internationell kund inom telekommunikation. Komponenten ingår i en prototyp för en kommande produkt och kommer vid positiva utvärderingsresultat att masstillverkas med start under 2008.

Genom bolagets patenterade produktionsteknik för höghastighetsformning tillåts en mer komplex geometri hos komponenten samtidigt som den tillverkas i ett enda slag istället för att tillverkas i flera steg med konventionella bearbetningsmetoder. För kunden leder fördelarna till en kostnadseffektiv tillverkningsprocess och en optimerad produktionsekonomi. Ordervärdet för prototypserien uppgår till ca 400 tkr.

Cell Impacts huvudverksamhet är att tillverka flödesplattor för bränsleceller och värmeväxlare. För detta har bolaget idag en specialanpassad produktionslina och ytterligare en lina kommer att installeras i år, specifikt dimensionerad för fordon. Under en längre tid har Cell Impact även informerat och demonstrerat sin maskinteknologi för kunder intresserade av avancerad komponenttillverkning.

”Det här är samma kunder som ser möjligheter för närliggande komponenter och därför breddar vi vårt erbjudande”, säger Martin Valfridsson, VD för Cell Impact. ”Beslutet att utöka legoproduktion av komponenter i våra höghastighetsmaskiner innebär även att Cell Impact övertar utvecklingen av maskinerna”.

I och med strukturförändringen får Morphickoncernen ett bolag som erbjuder ett fulltsortiment av tjänster inom höghastighetsteknik. Dynamis AB som tidigare utvecklat maskinerna kommer att fokusera på att bli en global systemleverantör kring det egenutvecklade materialhanterings- och mätsystemet SensActive.