Morphic Technologies dotterbolag DynaWind har erhållit en order på bolagets största vindkraftverk till Vindpark Vänern. Ordern, som är den största hittills i bolagets historia, avser en komplett park med fem stycken verk med en märkeffekt om 3 MW vardera. Ordervärdet uppgår till 229 miljoner kronor.

Totalt planeras 10 vindkraftverk i storleksordningen 3 MW vardera på Gässlingegrund i Vänern. Utöver de fem nu beställda vindkraftverken har DynaWind även offererat den andra delen av vindparken för de övriga fem planerade verken, vilka nu är föremål för offentlig upphandling. Byggandet av vindkraftparken sker i samarbete med PEAB och beräknas att börja under 2007. Leveransen av vindkraftverken är planerad till 2008. Beställningen innebär ett genombrott för DynaWind som leverantör av kompletta vindparker och utgör en viktig referens i bolagets fortsatta affärsutveckling.

”DynaWinds vindkraftverk är mycket konkurrenskraftiga, uppfyller helt våra kriterier på prestanda och tillförlitlighet. Tillsammans med bolagets seviceåtagande borgar det för investeringens långsiktiga lönsamhet. Det är också glädjande att en svensk leverantör framför de utländska leverantörerna nu kan vinna en order av denna storlek”, säger Peter Danielsson, ordförande i Vindkraft Gässlingen Ekonomisk Förening.

Morphic har tidigare avyttrat sitt innehav på tre byggrätter med förbehållet att byggrätterna utnyttjas för beställning av DynaWinds vindkraftverk. I och med dagens order, uppfylls förbehållet och avyttringen inbringar ytterligare 5 miljoner kronor utöver det ovan nämnda ordervärdet.
”Vindpark Vänern är ett av de mest spännande svenska projekten i Sverige just nu. Det känns därför riktigt roligt att vi har fått uppdraget att bygga en hel park med våra högpresterande vindkraftverk”, säger Leif Jonsson, försäljningsansvarig för DynaWind AB.

På kort tid har Morphic sålt totalt 11 vindkraftverk till kunder i Sverige. Det samlade ordervärdet på vindkraftverken uppgår till totalt ca 364 Mkr. För att möta den stora efterfrågan på vindkraftverk togs under vintern 2006 beslut om att bygga en ny fabrik i Gustavsviks industriområde i Kristinehamn för tillverkning av torn till vindkraftverk. Investeringen innebär en tiodubbling av kapaciteten, från dagens drygt 10 torn per år till runt 100 torn per år. Anläggningen skall tas i drift sommaren 2007.

”Det är ett otroligt intresse för vindkraft just nu. Från att tidigare ha varit näst intill en marginalföreteelse är vindkraften nu verkligen på väg att etablera sig som ett realistiskt alternativ och komplement till andra energislag. Vi märker av det genom ett kraftigt ökad intresse för våra vindkraftverk”, säger Leif Jonsson.

Kort om Vindpark Vänern
Vindpark Vänern (www.vindparkvanern.se) är ett konsortium bestående av Karlstads Energi AB, Karlstads Bostads AB, Gåsungarna AB, Hammarö Energi AB, AB Hammarö-bostäder, Kyrkvinden Ekonomisk förening och Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening.
Ett vindkraftverk på 3 MW på Gässlingegrund beräknas leverera 9 GWh (9 miljoner kWh) per år. Totalt motsvarar de tio planerade verken ca 10% av dagens totala elproduktion från vindkraft i Sverige.