Rapport Presentation Finansiell data Webbsändning
29 oktober, 2019 Delårsrapport Q3 2019
10 juli, 2019 Delårsrapport Q2 2019
29 april, 2019 Delårsrapport Q1 2019
20 februari, 2019 Bokslutskommuniké 2018