Rosel Ragnarsson går idag i pension. Helena Lindahl som redan idag sitter i ledningsgruppen har successivt tagit över ansvarsområden inom finansiering och investerarrelationer.

”Rosel har haft en viktig roll i att bygga upp SBB från grunden till Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Det är glädjande för SBB och mig att Rosel så professionellt lotsat fram en efterträdare. Helena är med sin erfarenhet och kompetens helt rätt person för denna roll”, säger Leiv Synnes, vd SBB.

Helena Lindahl kommer inom rollen som finansdirektör att ansvara för SBB:s finansfunktion och kontakter med kapitalmarknad. Innan SBB arbetade Helena Lindahl i 10 år som Portfolio Manager på Storebrand Asset Management Sverige (SPP). Hon har även erfarenhet från Handelsbanken Credit Sales och Debt Capital Markets. Helena Lindahl har en Magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms universitet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, [email protected]

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.