Morphics dotterbolag Cell Impact har i dag tecknat ett samarbetsavtal med en underleverantör inom kinesisk fordonsindustri. Avtalet avser produktionsanpassning av kundens flödesplattor till bränsleceller.

Kunden är en väletablerad underleverantör inom kinesisk fordonsindustri och levererar i dag ett stort antal komponenter till flertalet av Kinas fordonstillverkare. Intresset för bränsleceller är stort i Kina och efterfrågan på massproducerade bränsleceller förutspås bli mycket stort.

Liksom tidigare offentligjorda samarbetsavtal, syftar detta till att anpassa kundens flödesplattor för att uppnå optimal prestanda och produktionsekonomi. Flödesplattorna är avsedda att användas i bränslecellstackar för framdrivning av fordon.

”Vi kan konstatera att den kinesiska fordonsindustrin verkligen fokuserar på att snarast möjligt kunna erbjuda bränslecellsfordon på hemmamarknaden”, säger Martin Valfridsson, VD för Cell Impact AB. ”Industrin har också hjälp av myndigheternas tydliga strategi och engagemang för att minska skadliga växthusgaser. Det driver på en snabb introduktion av bränsleceller inom transport och fordonsindustrin”.

Cell Impact producerar för närvarande testserier med flödesplattor till bränsleceller inom ett flertal användningsområden; bränsleceller för fordon, reservkraft, mobil elektronik och bärbara datorer. Testserierna syftar alla till att anpassa kundernas egna flödesplattor inför en möjlig volymtillverkning i Cell Impacts produktionsanläggningar.

I ett bränslecellsystem produceras elektricitet genom att väte reagerar med syre. Verkningsgraden jämfört med andra energisystem är mycket hög och den enda avfallsprodukten vid omvandlingen till el är vatten, vilket gör tekniken miljövänlig.