Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Samhällsbyggnadsbolaget”) utvecklar tillsammans med Botrygg och Sveafastigheter Jordbro centrum. Totalt planeras för cirka 1 300 bostäder i området.

Med utmärkta kommunikationer till såväl Stockholm som Nynäshamn finns en mycket stor potential i att utveckla platsen. Målsättningen är att utveckla centrala Jordbro till ett attraktivt områdescentrum med ett stabilt underlag för butiker och närservice.

          Nu ökar vi vårt engagemang i Stockholmsregionen och ser framemot att utveckla Jordbro centrum tillsammans med våra nya samarbetspartners samtidigt som vi behåller ett stort antal byggrätter för egen utveckling, säger Ilija Batljan VD för Samhällsbyggnadsbolaget.

Utvecklingen innehåller såväl hyresrätter som bostadsrätter vilket bidrar till en större blandning av upplåtelseformer i området som idag domineras av hyresrätter.

          Vi är mycket glada att få bidra till utvecklingen av Jordbro genom att tillföra bostadsrätter och dessutom medverka till ett mer levande centrum, säger Sofia Strandell VD Region Stockholm Syd på Botrygg, som i ett samägt bolag med Samhällsbyggnadsbolaget ska utveckla bostadsrätter.

          Jordbro centrum är ett spännande stadsutvecklingsprojekt där vår affärsidé att utveckla och långsiktigt äga attraktiva hyresrätter passar väl in. I samarbete med Samhällsbyggnadsbolaget och kommunen kommer vi att bedriva ett aktivt och långsiktigt samarbete med hyresgäster, affärsidkare och lokala organisationer för att ytterligare stärka Jordbro som en fantastisk plats, säger Lars Gärde Vice Vd och affärsutvecklingschef för Sveafastigheter Bostad

Kommunen är mycket positiv till utvecklingen

          Utvecklingen med fler bostäder stärker Jordbro som attraktiv, modern och levande stadsdel och skapar underlag för både bättre service och nya arbetstillfällen, säger Meeri Wasberg (S) kommunstyrelsens ordförande i Haninge kommun.

Detaljplanearbetet pågår och samråd planeras till hösten 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]