Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (Samhällsbyggnadsbolaget”) och Aleris har tecknat avsiktsförklaringar om att bygga vård- och omsorgsboende med 60 lägenheter i Höganäs och ett med 60 lägenheter i Kävlinge. Tillskottet av äldrebostäder är mycket viktigt för att säkerställa god samhällsservice när kommunerna växer.

          Vi är glada över möjligheten att fördjupa vårt samarbete och utveckla ytterligare äldrebostäder tillsammans med Aleris. Omsorgsboende är en självklar del i vårt samhällsengagemang och vår affärsidé att äga och förvalta samhällsfastigheter i hela landet, säger Krister Karlsson, Vice VD Samhällsbyggnadsbolaget.

Nytt vård- och omsorgsboende i Höganäs 2019

Överenskommelsen innebär att Samhällsbyggnadsbolaget bygger ett vård- och omsorgsboende med 60 lägenheter på en yta om ca 4 000 kvm BRA i Höganäs. Parterna avser att teckna ett 15-årigt hyresavtal under 2017 för inflyttning redan under 2019.

          Det känns väldigt glädjande att få skapa ett Aleris Plaza för de äldre i Höganäs. Vårt äldreboende kommer ha en kulturinriktning där boendets trädgård och möjlighet till utevistelse är viktiga delar, vilket är avgörande för våra äldres välmående, säger Peter Ceder, Etableringschef, Aleris Omsorg.

Vård och omsorgsboende i centrala Kävlinge

Avsiktsförklaringen Kävlinge innebär att samhällsbyggnadsbolaget precis som i Höganäs bygger ett vård- och omsorgsboendet med 60 lägenheter på en yta om ca 4 000 kvm BRA. I överenskommelsen för Kävlinge finns också en möjlighet för Aleris att addera ett så kallat trygghetsboende med 40 lägenheter på ca 2 500 kvm BRA.

          När Kävlinges centrala delar utvecklas och byggs ut är vi nöjda med att kunna bidra med den viktiga samhällsservice som bra vård- och omsorgsboende är, säger Krister Karlsson, Vice VD Samhällsbyggnadsbolaget.

          Vi ser fram emot att få utforma Aleris Plaza för de äldre i Kävlinge. I vårt äldreboende planerar vi för såväl ett tillagningskök som ett orangeri och vi kommer även skapa en harmonisk uteplats där alla sinnen bejakas.

          Båda boendena kommer även erbjuda innovativ välfärdsteknik i syfte att öka tryggheten för våra boende och dess anhöriga samt stärka den personliga integriteten, säger Peter Ceder, Etableringschef, Aleris Omsorg.  

Förutsatt att detaljplanearbetet går framåt beräknas boendet vara färdigställt till sommaren 2020. Parterna avser att teckna ett 15-årigt hyresavtal med möjlighet till förlängning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]