SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL): FÖRSTA HALVÅRET I KORTHET

 • Hyresintäkterna ökade under första halvåret till 585 Mkr (11).
 • Driftsöverskottet ökade till 357 mkr (5).
 • Förvaltningsresultatet för första halvåret ökade som en följd av det förbättrade driftsöverskottet till 138 Mkr (1).
 • Periodens resultat ökade till 1 686 mkr (354), motsvarande ett resultat per aktie om 2,93 kronor.
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter utom byggrätter ingår med 1 502 mkr (129).
  • Orealiserade värdeförändringar som resultat av byggrätter ingår med 500 mkr (325).
 • Fastighetsportföljens värde ökade till 21 143 mkr (2 326).
 • Substansvärde per aktier EPRA NAV ökade till 8,44 kr
 • Samhällsbyggnadsbolaget erbjöd 73 ungdomar i våra bostadsområden sommarjobb.
 • Överskottsgraden höjdes från 55 procent i första kvartalet till 65 procent i andra kvartalet vilket bidrog till att förvaltningsresultatet för andra kvartalet blev 103 mkr.

Siffrorna talar sitt tydliga språk, 2,93 kronor per aktie är ett fantastiskt bra resultat som våra medarbetare levererar över hela linjen från fastighetsförvaltning till fastighetsutveckling. Tar man dessutom hänsyn till att vi äger lågrisktillgångar med 60 % av beståndet i Nordens storstadsregioner och ytterligare 20 % i regionstäder då framstår resultatet som ännu starkare.”

Ilija Batljan
Verkställande direktör och grundare


Bilaga: Delårsrapport januari – juni 2017


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]