Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) avyttrar sju fastigheter i olika svenska kommuner i tre olika affärer. Försäljningspriset uppgår till cirka 186 mkr efter avdrag för omkostnader och uppskjuten skatt om sammanlagt cirka 11 mkr. Underliggande fastighetsvärde överstiger bokfört värde med cirka 3 procent.

Fastigheterna (inom segmenten övrigt, utbildning och bostäder) har cirka 16 000 kvm uthyrningsbar yta och ett hyresvärde om cirka 14,8 mkr per år. Hyresgästerna är en blandning av kommersiella hyresgäster, offentliga hyresgäster och bostadshyresgäster. Tillträdena avseende två affärer har skett och det sista tillträdet kommer att genomföras under fjärde kvartalet 2022.

Likviden från försäljningarna avses att användas för att återköpa obligationer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]