Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) och Nykvarns kommun har tecknat ett 25-årigt hyresavtal om en om- och tillbyggnad av Nykvarns kommunhus. Projektet byggstartas nu och BOX Bygg är totalentreprenör.

Kommunhuset i Nykvarn kommer att genomgå en om- och tillbyggnad om ca 2.000 kvm till totalt 3.900 kvm kontor för kommunens anställda inklusive kommunens befintliga bibliotek.

När kommunen växer ökar även antalet anställda. På grund av platsbrist är personalen idag utspridd på fyra olika ställen. I det nya huset samlas alla under ett tak och medborgarna får en större och mer anpassad mötesplats.

Om- och tillbyggnad beräknas vara klart för inflyttning under våren 2021.

Box bygg har på uppdrag av SBB att utföra totalentreprenaden på om- och tillbyggnad av kommunhuset.

SBB har arbetat med Gatun Arkitekter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jenny Linghede, Projektchef, 076 636 76 12, [email protected]