Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) har emitterat de första certifikaten, om 600 mkr med löptider på 3 månader (ränta 0,3%) respektive 12 månader (ränta 0,5%), under bolagets nyupprättade företagscertifikatprogram om 2 000 mkr.

”Vi är stolta över att ännu en gång genomfört en lyckad emission genom vilken vi fortsätter arbetet med att sänka våra finansiella kostnader och stärka vår finansiella ställning. Certifikatprogrammet kompletterar vår nuvarande låneportfölj och bidrar till att bygga Nordens största aktör med fokus på samhällsfastigheter.” kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Företagscertifikatprogrammet har ett rambelopp om 2 000 mkr och certifikaten har en löptid på upp till 364 dagar.

Arrangör för programmet är Swedbank AB (publ) och emissionsinstitut är Nordea Bank AB (publ) och Swedbank.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]