Scope Ratings GmbH (”Scope”) har meddelat att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har erhållit en BBB rating med stabila utsikter från Scope.

Enligt Scope baseras BBB rating på SBB:s affärsmodell med låg risk, högkvalitetstillgångar och mycket starka hyresgäster som ger stabila och förutsägbara kassaflöden.

”SBB har en stark finansiell ställning och vi arbetar hårt för att fortsätta att få ut mer information till marknaden om våra lågrisktillgångar. Detta är vårt första BBB rating och vi ser med tillförsikt på resan att uppnå BBB+ rating på kort sikt och A- rating på lång sikt,” säger Ilija Batljan, vd och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Scope illustrerar i ratingen SBB:s väg till BBB+ rating med: ”En positiv ratingåtgärd skulle kräva att den Scope-justerade belåningsgraden (LTV) ligger under 50 procent på en varaktig basis, samtidigt som räntetäckningen hålls bekvämt över tre gånger”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]