Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) förlänger hyresavtal om 33 000 kvm i sammanlagt 15 år på tre orter med Polisen. I fastigheten Sigtuna 2:227, har Väringaskolan i Sigtuna förlängt befintligt avtal samt utvidgat förhyrningen till ett nytt 20 årigt avtal om 1 800 kvm. Västra Götalandsregionen har i fastigheten Norr 5:10 förlängt sitt avtal, för vårdcentralen i Hjo, med 10 år om 1 800 kvm. Total årlig driftnettoförbättring i samband med förlängningarna är cirka 3,3 mkr och bedömd investering är cirka 38,5 mkr.

”Vi är mycket glada för det fortsatta förtroendet vi får av våra befintliga hyresgäster. SBB arbetar kontinuerligt med nyuthyrningar och omförhandlingar och detta är verkligen ett bevis på att vår förvaltning är uppskattad och ständigt levererar”, säger Annika Ekström, VVD och Chef Förvaltning, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Annika Ekström, VVD och Chef Förvaltning, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]