Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har förlängt räntebindningen på sin upplåning genom köp av swapar motsvarande 4,5 miljarder kronor med löptider mellan 4 år och 7 år. Snittlöptiden är 5,4 år. Detta tillsammans med tidigare säkrade lån betyder att ca 85% av SBB:s lån idag är säkrade med en snittlöptid på ca 5 år.

”Man kan idag närmast likna SBB med en kommunobligation tack vare att mer än 90 procent av våra intäkter kommer direkt eller indirekt från stat eller kommun samt svenska reglerade hyresrätter. SBB:s samhällsfastigheter kännetecknas av långa kontrakt och vi har under senaste åren tecknat både 50-årskontrakt och 25-års kontrakt med olika kommuner. I och med denna satsning på att säkra räntan på nuvarande låga nivåer har vi säkerställt förutsägbarheten i vår upplåning och ökar ytterligare likheten med en kommunobligation”, säger Ilija Batljan, VD och grundare av SBB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]