Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) fortsätter växa inom social infrastruktur genom förvärv av ca 48 000 kvm hyresrätter och samhällsfastigheter. De 451 bostäderna ligger i attraktiva och centrala delar av Malmö-Limhamn, Staffanstorp, Höganäs och Helsingborg. I förvärvet ingår också 25 000 kvm fastigheter med potential för framtida byggrätter i Höganäs.

Hyresintäkterna uppgår till 73,9 mkr och driftnettot till 53,3 mkr.

”Vi har de senaste veckorna stärkt vår position i Nordens största städer och detta förvärv i Malmöregionen stärker vår position som Nordens ledande noterade aktör inom social infrastruktur,” säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]