Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) förvärvar en större portfölj med förskolor från norska Trygge Barnehager för ett överenskommet fastighetsvärde om 4 580 MNOK. Den årliga hyresintäkten är 262 MNOK. Det är 142 fastigheter som ingår i affären med motsvarande ca 110 000 kvm byggnadsyta och 677 000 kvm tomtareal. Trygge Barnehager tecknar 25-års hyresavtal med möjlighet till förlängning upp till 45 år. Cirka 92 procent av fastighetsvärdet finns i de norska storstadsregionerna med stort fokus på Oslo.

”Vi är mycket tacksamma över att få förvärva den fina portfölj som grundarna Eli och Sigurd byggt upp under lång tid och att få fortsätta att samarbeta med säljarna som nu blir långsiktiga hyresgäster till SBB. SBB ansvarar för tegel och betong för att kommunerna och de privata entreprenörerna ska kunna fokusera på välfärdssamhällets kärnverksamheter. Vi har också finansiell kapacitet för att fortsätta stödja utbyggnad av viktig social infrastruktur tillsammans med segmentets operatörer. SBB med sina drygt 150 000 aktieägare kommer att bestå i generationer vilket är helt centralt för en långsiktigt hållbar social infrastruktur vilket också segmentets säljare har börjat sätta allt större vikt vid. Vidare bekräftar affären vårt stora engagemang och tro på den norska marknaden och vår vilja att ta ett ansvar för de viktigaste människorna i samhället och efter förvärvet kommer cirka tio procent av alla förskolebarn i Norge att varje dag gå till en förskola ägd och förvaltad av SBB”, säger Ilija Batljan, vd och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

”Vi är mycket nöjda med denna affär som ytterligare stärker Trygge Barnehager som en robust verksamhet för framtiden. Vi ser fram emot att kunna fokusera ännu mer på förskoledriften tillsammans med våra medarbetare”, säger Sigurd Aase och Eli Sævareid, grundare av Trygge Barnehager.

Signering skedde idag 10 december 2021 och tillträde planeras till 13 december 2021.

SBB:s rådgivare i transaktionen har varit Arctic Securities och Advokatfirmaet Thommessen AS.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]