Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) förvärvar genom bolag två samhällsfastigheter, med äldreboende och utbildning, samt 35 bostadsfastigheter för ett totalt fastighetsvärde om cirka 730 Mkr.

Samhällsfastigheternas uthyrbara area uppgår till cirka 12 000 kvadratmeter med hyresintäkter om cirka 18,5 Mkr. Samhällsfastigheterna är fullt uthyrda med en genomsnittlig återstående hyreslängd om 6,5 år. Bostadsfastigheternas uthyrbara area uppgår till cirka 63 700 kvm med hyresintäkter om cirka 57,5 Mkr. Totalt adderar SBB drygt 900 bostäder till sin fastighetsportfölj genom förvärven.

Största hyresgäst är Stockholms Stad som svarar för 17 % av de totala hyresintäkterna.

”Med detta förvärv stärker vi vår position som det ledande fastighetsbolaget i Norden inom segmenten samhällsfastigheter och bostäder. Med förvärvet fortsätter SBB att växa i Stockholmsregionen och på våra starka bostadsmarknader Oskarshamn och Dalarna,” säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Säljare av fastigheterna är Savana och Langold Properties.

Förvärvet finansieras genom eget kapital och banklån.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juli 2018 kl. 22.37 CET.