Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) fortsätter växa inom segmentet samhällsfastigheter genom köp av ett äldreboende i Sundbyberg och en skolfastighet i Luleå till ett totalt fastighetsvärde om 238 mkr.

I Luleåfastigheten, Porsön 1:403 bedrivs utbildningsverksamhet med kommunen som största hyresgäst och fastigheten Grönskogen 7 i Sundbyberg inrymmer ett äldreboende med Vardaga som hyresgäst. Den uthyrbara arean uppgår sammanlagt till 12 380 kvadratmeter och har ett totalt hyresvärde om cirka 17,4 mkr med ett driftnetto om 14,3 mkr.

”Med förvärvet stärker vi vår position i Stockholmsregionen och med Luleåaffären tas nästa steg i vår satsning i kommunen. Luleå är en väldigt spännande kommun som vi vill fortsätta att växa i.” kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

SBB tillträder fastigheterna under Q4 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]