Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) förvärvar fem fastigheter i Finland med tyngdpunkt i huvstadsregionen Helsingfors med lokalisering i Espoo och Vantaa. Fastigheterna är nybyggda och fullt uthyrda med en genomsnittlig avtalslängd på åtta år. Fastigheterna utgörs av  bostäder och vårdbyggnader för äldre och personer med funktionshinder med en total uthyrningsbar yta om ca 5 100 kvm. Driftnettot uppgår till EUR 860,000 och hyrorna är fullt indexerade. 

”SBB är idag den största ägaren av vårdboenden och boenden för äldre i Norden och vi är glada att kunna fortsätta att expandera i Finland,” säger Oscar Lekander, Vice VD och Operativ chef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Oscar Lekander, Vice VD och Operativ chef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]