Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) fortsätter att växa inom samhällsfastigheter genom ett förvärv av tre portföljer där säljarna kvarstår som hyresgäster i de förvärvade fastigheterna. Portföljen innehåller LSS och gruppboenden med en genomsnittlig hyreslängd om 16 år. 

Förvärvet omfattar 20 fastigheter, femton i Sverige samt fem i Finland med en total uthyrningsbar yta om 11 600 kvm.

Överenskommet fastighetsvärde för portföljen uppgår till 320 mkr med en hyresintäkt om 21 mkr och driftnetto om 19 mkr.

”SBB visar igen att vi är Nordens ledande aktör inom social infrastruktur,” säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]