Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (“SBB”) meddelar idag att bolaget har återköpt obligationer till ett kvarvarande nominellt belopp om SEK 124 000 000. Återköpet gäller icke säkerställda obligationer utgivna av dotterbolaget SBB i Norden AB (publ) med ett utestående nominellt belopp om SEK 600 000 000 inklusive den av SBB återköpta volymen. Obligationerna löper med en rörlig ränta motsvarande STIBOR 3m plus 6,25 procent och förfaller i juni 2018 (ISIN: SE0009470115). Återköpspriset för obligationerna motsvarar 101,50 procent av obligationernas kvarvarande utestående nominella belopp, dvs. ca SEK 125 860 000.

Efter återköpet uppgår SBBs innehav av ovan nämnda obligationer till ett kvarvarande nominellt belopp om SEK 294 000 000.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]