Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har återköpt större delen av de fyra seniora icke säkerställda obligationerna utgivna av SBB och dotterbolaget Hemfosa Fastigheter AB (”Hemfosa”) som förfaller fram till maj 2021. SBB äger nu 1 435 mkr av Bolagets seniora icke säkerställda obligation om 1 500 mkr (ISIN: SE0009805468) med förfallodag 6 april 2020. Vidare har SBB återköpt 750,4 mkr av Hemfosas seniora icke säkerställda obligation om 1 000 mkr (ISIN: SE0009664337) med förfallodag 1 september 2020. SBB äger vidare 711 mkr av Bolagets seniora icke säkerställda obligation om 750 mkr (ISIN: SE0010414581) med förfallodag 29 januari 2021 samt har återköpt 466 mkr av Bolagets seniora icke säkerställda obligation om 474 mkr (ISIN: SE0010985713) med förfallodag 17 maj 2021.  Bolaget har därmed återköpt 3 362,4 mkr av det totala emitterade beloppet på 3 724 mkr. SBB har inga andra seniora icke säkerställda obligationer som förfaller under de närmaste 12 månaderna.

”Vi har en stark likviditet, uppbackad av trygga kassaflöden, och har fortsatt att återköpa obligationer i  syfte att fortsätta sänka SBBs långsiktiga finansiella kostnader. Vårt tydliga fokus är att uppnå en BBB+ rating och dessa  återköp av obligationer med kortare löptider är ett led i detta arbete”, kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]