Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har framgångsrikt emitterat en evig hybridobligation om EUR 300m på den europeiska kapitalmarknaden. Hybridobligationen har en löptid till första inlösen om 5,25 år med en fast kupong på 4,625%. Hybridobligationen var signifikant övertecknad (med mer än två gånger den emitterade volymen). Hybridsobligationen kommer att emitteras per 26 april 2019 och noteras på Euronext Dublin.

Emissionslikviden kommer att användas för allmänna verksamhetsändamål men företrädelsevis till att betala av på befintlig säkerställd skuld.

”Vi är stolta över att ha fått ett så varmt mottagande på den europeiska kapitalmarknaden. Transaktionen är en viktig milstolpe i vår resa mot en BBB-rating och vi ser framemot kommande uppdateringar av vårt kreditbetyg. Likviden från hybridobligation kommer att tillåta oss fokusera på att refinansiera utestående säkerställd skuld samt till investeringar i äldreboenden, LSS-fastigheter och skolor i Norden samt hyresrätter i Sverige,” säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Deutsche Bank agerade Struktureringsrådgivare i transaktionen. Citi, Danske Bank, Deutsche Bank och Nordea agerade Joint Bookrunners.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2019 kl. 16:20 CET.