Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har framgångsrikt emitterat en icke säkerställd obligation om EUR 500m euro på den europeiska kapitalmarknaden. Obligationen har förfallodatum den 4 september 2026 med en fast kupong om 1,125%. Obligationen var övertecknad och kommer gå i likvid den 4 september 2019 med notering på Euronext Dublin.

Emissionslikviden kommer att användas för återbetalning av befintlig säkerställd bankskuld samt även till allmänna verksamhetsändamål.

”Denna transaktion på den europeiska kapitalmarknaden är en viktig milstolpe i vår resa mot en BBB rating och vi ser framemot kommande uppdateringar av vårt kreditbetyg. Transaktionen var mer än tre gånger övertecknad och breddar vår investerarbas samt förlänger kapitalbindningen ytterligare,” säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Citi, Deutsche Bank, JP Morgan och Nordea agerade Joint Bookrunners.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]