Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått avtal om försäljning av 46 fastigheter i huvudsak kontorsfastigheter, LSS-fastigheter och HVB-hem lokaliserade företrädelsevis i södra och mellersta Sverige. Försäljningarna sker till ett överenskommet fastighetsvärde om drygt SEK 1 miljard och överstiger bokförda värden med cirka 10 procent.

”Försäljningen visar på nytt att även SBBs fastigheter som inte är del i kärnportföljen men med starka kassaflöden, är mycket attraktiva och likvida,” kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]