Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har tecknat ett avtal med Oscar Properties gällande ett samarbete kring nyproduktion av bostäder inom Gullbernaområdet i Karlskrona. SBB står för marken, Oscar Properties projektleder och står för försäljning av bostäderna.

”Oscar Properties har gjort stora avtryck på den svenska bostadsmarknaden genom grundarens entreprenörskap och fokus på arkitektur och design och vi bidrar gärna till bygget av kvalitetsbostäder i hela Sverige. Affären visar att de svenska regionstäderna och deras tillväxt är attraktiva och vi ser fram emot att tillsammans med Oscar Properties utveckla bostadsrätter intill befintligt bestånd samtidigt som vi i samma område tillsammans med KlaraBo utvecklar hyresrätter med investeringsstöd,” säger Krister Karlsson, vice VD och fastighetsutvecklingschef på SBB.

”Oscar Properties startades för att vi såg ett tomrum på bostadsmarknaden. Det saknades någon som ville bygga med design och arkitektur i fokus. I dag ser vi samma marknadsmisslyckande i många kommuner där det saknas en bostadsproducent som bygger kvalitetsbostäder för människor med vanliga plånböcker, den nischen tänker vi fylla. Jag har länge varit imponerad av SBBs förmåga att snabbt ta fram byggrätter. Vi är båda entreprenörsdrivna bolag som kompletterar varandra perfekt för bostadsproduktion därför är det extra kul att vi efter en tids letade hittade ett spännande samarbete, förhoppningsvis får vi möjlighet att genomföra fler projekt tillsammans i framtiden,” säger Oscar Engelbert, vd Oscar Properties.

Projektet i Karlskrona är på 17 000 kvm BTA. Byggstart är planerat mot slutet av 2019. Avsikten är att SBB och Oscar Properties ska hitta fler projekt att samarbeta kring.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Krister Karlsson, vice VD och fastighetsutvecklingschef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070-352 56 65, [email protected]